Welkom

Welkom op de website van
Praktijk voor Psychomotorische Therapie van Yvonne de Hoog in Boxtel.

Psychomotorische Therapie is een concrete en ervaringsgerichte behandelvorm voor volwassenen en kinderen met psychische klachten en problemen. Klachten als somberheid, eetproblemen, angsten, onzekerheid t.o.v. anderen, prikkelbaarheid, burn-out hebben ook een lichamelijke kant. Ik richt me, als psychomotorisch therapeut, speciaal op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen,lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving. Aan de hand van wat ik non-verbaal zie, bied ik diverse bewegingsgerichte of lichaams- arrangementen aan om samen te werken aan het van te voren opgesteld doel waar u in de PMT aan wenst te werken. 
PMT maakt gebruik van verschillende bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken.
Al doende leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen herkennen en begrijpen en oefent u om uw klachten en problemen anders  te benaderen.

Systeemtherapie: Als systeemtherapeutisch werker begeleid ik mensen met hulpvragen bij relatie- en gezinsproblemen. Ik  kijk naar klachten en problemen vanuit verschillende perspectieven. Ik  ga er vanuit dat klachten ook een uiting kunnen zijn van wat zich tussen mensen afspeelt. Klachten en problemen kunnen immers ook een manier zijn om een boodschap over te brengen aan de ander. In de individuele behandeling van uw kind/jongere of van uzelf als volwassene, zal ik altijd het perspectief meenemen van het systeem, het netwerk om de hulpvrager heen. Naast de inzet van verbale technieken, zet ik ook nonverbale technieken in Psychomotorische Gezins/ Relatietherapie.

 

Ervaring: Ik werk ruim 20 jaar als senior vaktherapeut Psychomotorische Therapie bij  GGZ Breburg. Ik heb met alle doelgroepen gewerkt als kinderen/jeugdigen, volwassenen met angst en depresieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, solk,pscyhosen  Sinds 2020 werk ik binnen de GGZ alleen voor het Centrum voor Eetstoornissen voor kinderen/jongeren en volwassen met anorexia/boulimia nervosa of eetbuistoornis.

Ik ben geregistreerd, als basistherapeut MBT, in het MBT (mentaliserende bevorderende therapie) register.Ook  ben ik geregistreerd vaktherapeut Psychomotorische therapie in het kwaliteitsregister voor PMT en de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen.
Registratienummer NVPMT:2721
Registratienummer SRVB: 1010002721

Ook ben ik Lid in Opleiding als systeemtherapeutisch Werker bij de NVRG. Het theoretisch deel en de groepssupervisie heb ik afgerond. Eind januari 2023 start ik met individueel supervisitraject en hoop ik eind van 2023 als STW geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.