Tarieven en betalingsvoorwaarden

Tarief
Kennismakingsgesprek, maximaal 20 minuten, is gratis.

Een behandelcontact kind/jongere tot 18 jaar kost 75 euro.
Gemiddeld aantal behandelcontacten is 8 sessies. Een sessie duurt gemiddeld 60 minuten, waarvan 45 minuten therapietijd,  en resterende tijd voor verslaglegging en overdracht naar ouders toe.

Een behandelcontact volwassene, eerstelijns, kost 80 euro. Een intakegesprek wordt gezien als een behandelcontact. Een sessie duurt 60 minuten, inclusief voorbereiding en verslaglegging.

Het tarief voor een groepsbehandelcontact wordt nader bepaald;  is mede  afhankelijk van het aantal deelnemers. Dit geldt o.a. voor een training Mindfulness, Runningtherapie of kindertherapie in groepsverband.

Vergoeding is mogelijk via de zorgverzekeraars. Zie hier  voor een lijst van vergoedingen. Let op: Ik ben alleen aangesloten bij de FVB!

Voor jeugdigen is vergoeding mogelijk via de Gemeente Boxtel. Neem hiervoor zelf contact op met CJG.

Tevens ben ik bezig me aan te sluiten bij 1np. Ik verwacht dat dit per 1 februari 2020 in zal gaan.

Klachtenregeling vaktherapie: zie voor nadere informatie daar over document bij LINKS. Ook ligt er een folder in de praktijk.
Ook heb ik een privacyverklaring zoals verplicht gesteld door de AVG.
Kamer van koophandel: 55954545
BTW-nummer: NL 152292263B01


Betalingsvoorwaarden
1. Aan het einde van maand ontvangt u een rekening en u betaalt deze rechtstreeks aan de praktijk, binnen 15 dagen na de factuurdatum. U declareert zelf bij uw zorgverzekeraar.
2. Bij afzegging, minimaal 24 uur van te voren, worden geen kosten in rekening gebracht.
3. Zonder afzegging wordt het volle tarief in rekening gebracht.
4.Bij te late betaling kan, na een betalingsherinnering, de behandeling worden stopgezet.
5. Schriftelijke verslaglegging wordt doorgaans niet in rekening gebracht.
6. Ieder jaar kan per 1 januari een tariefsverhoging plaats vinden. Deze wordt uiterlijk 1 maand van te voren aangekondigd.
7. Behandeling vindt uitsluitend plaats op eigen risico.
8. Bij de start van een training Mindfulness, dient het cursusgeld vooraf te worden overgemaakt om uw deelname definitief te laten zijn. Er vindt geen restitutie plaats na voortijdig beëindigen van de training.