Tarieven en betalingsvoorwaarden

 

Tarief
Kennismakingsgesprek, maximaal 20 minuten, is gratis.

Een behandelcontact kind/jongere tot 18 jaar kost 60 euro.
Gemiddeld aantal behandelcontacten is 8 sessies. Een sessie duurt gemiddeld 60 minuten, waarvan 45 minuten therapietijd,  en resterende tijd voor verslaglegging en overdracht naar ouders toe.
Met ingang van 01-01-2019 bedragen de kosten voor een sessie kind/jongere 70,00 euro.

Een behandelcontact volwassene, eerstelijns, kost 65 euro. Een intakegesprek wordt gezien als een behandelcontact. Een sessie duurt 60 minuten, inclusief voorbereiding en verslaglegging.  Met ingang van 01-01-2019 bedragen de kosten voor een sessie volwassene 70,00 euro.

Het tarief voor een groepsbehandelcontact wordt nader bepaald;  is mede  afhankelijk van het aantal deelnemers. Dit geldt o.a. voor een training Mindfulness, Runningtherapie of kindertherapie in groepsverband.

Vergoeding is mogelijk via de zorgverzekeraars. Zie hier  voor een lijst van vergoedingen. Let op: Ik ben alleen aangesloten bij de FVB!

DBC (Diagnose Behandel Combinatie)
Psychomotorische therapie kan geheel worden vergoed als dit onderdeel is van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC omschrijft de behandeling die hoort bij uw zorgvraag (diagnose). Door gebruik te maken van een DBC kunnen de kosten van psychomotorische therapie verantwoord worden aan uw verzekering. Een DBC kan enkel aangevraagd worden door erkende psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. Indien u reeds in behandeling bent bij een erkende behandelaar waarbij er een DBC voor u is geopend, kan psychomotorische therapie worden opgenomen in diezelfde DBC.

Klachtenregeling vaktherapie: zie voor nadere informatie daar over document bij LINKS. Ook ligt er een folder in de praktijk.
AGB code hulpverlener: 90-046850
AGB code praktijk: 90-55459
Kamer van koophandel: 55954545
BTW-nummer: NL 152292263B01


Betalingsvoorwaarden
1. Aan het einde van maand ontvangt u een rekening en u betaalt deze rechtstreeks aan de praktijk, binnen 15 dagen na de factuurdatum. U declareert zelf bij uw zorgverzekeraar.
2. Bij afzegging, minimaal 24 uur van te voren, worden geen kosten in rekening gebracht.
3. Zonder afzegging wordt het volle tarief in rekening gebracht.
4.Bij te late betaling kan, na een betalingsherinnering, de behandeling worden stopgezet.
5. Schriftelijke verslaglegging wordt doorgaans niet in rekening gebracht.
6. Ieder jaar kan per 1 januari een tariefsverhoging plaats vinden. Deze wordt uiterlijk 1 maand van te voren aangekondigd.
7. Behandeling vindt uitsluitend plaats op eigen risico.
8. Bij de start van een training Mindfulness, dient het cursusgeld vooraf te worden overgemaakt om uw deelname definitief te laten zijn. Er vindt geen restitutie plaats na voortijdig beëindigen van de training.