Tarieven en betalingsvoorwaarden

Tarieven/vergoedingen

Tarief behandelcontact kind/jongere tot 18 jaar:  75 euro.
Een sessie duurt gemiddeld 60 minuten, waarvan 45 minuten therapietijd,  resterende tijd voor verslaglegging en overdracht naar ouders toe.

Tarief behandelcontact volwassene: 80 euro. Een sessie duurt 60 minuten, inclusief voorbereiding en verslaglegging.

Tarief behandeling met heel het gezin, PsychoMotorischeGezinsTherapie: 105 euro.

Een 8 weekse training Mindfulness is zowel individueel als in groepsverband mogelijk.

Trauma Sensiteve Yoga is alleen individueel mogelijk. Tarief is gelijk aan het tarief behandelcontact volwassene.

Vergoeding is mogelijk via de zorgverzekeraars. Zie hier https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie voor een lijst van vergoedingen. Let op: Ik ben alleen aangesloten bij de FVB!

Voor jeugdigen is vergoeding mogelijk via de Gemeente. Er moet dan sprake zijn van een hulpvraag waarbij de jeugdwet van toepassing is. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Zij bepalen immers of vaktherapie PMT vergoed zal worden.

Sinds 2020 ben ik ook aangesloten bij 1 NP: https://www.1np.nl/vind-een-behandelaar/behandelaar/-/wcl/F4C0fwDbBsu2/rveid/4647307/userid/4647309

Klachtenregeling vaktherapie: zie voor nadere informatie daar over document bij LINKS. Ook ligt er een folder in de praktijk.
Ook heb ik een privacyverklaring zoals verplicht gesteld door de AVG.
Kamer van koophandel: 55954545
BTW-nummer: NL 152292263B01


Betalingsvoorwaarden
1. Aan het einde van maand ontvangt u een rekening en u betaalt deze rechtstreeks aan de praktijk, binnen 15 dagen na de factuurdatum. U declareert zelf bij uw zorgverzekeraar.
2. Bij afzegging, minimaal 24 uur van te voren, worden geen kosten in rekening gebracht.
3. Zonder afzegging wordt het volle tarief in rekening gebracht.
4.Bij te late betaling kan, na een betalingsherinnering, de behandeling worden stopgezet.
5. Schriftelijke verslaglegging wordt doorgaans niet in rekening gebracht.
6. Ieder jaar kan per 1 januari een tariefsverhoging plaats vinden. Deze wordt uiterlijk 1 maand van te voren aangekondigd.
7. Behandeling vindt uitsluitend plaats op eigen risico.
8. Bij de start van een training Mindfulness, dient het cursusgeld vooraf te worden overgemaakt om uw deelname definitief te laten zijn. Er vindt geen restitutie plaats na voortijdig beëindigen van de training.