Aanmelding en contact

 

Aanmelding: U kunt zich telefonisch aanmelden (06-82007377) door uw naam en telefoonnummer in te spreken of een mail sturen naar:

info@psychomotorische-therapie-Boxtel.nl

Behandeling: Indien u zich aanmeldt voor een individuele of groepstherapie, kan er op korte termijn een afspraak worden gemaakt. De behandeling start met een intakegesprek, waarin onderzocht wordt wat de aard van de problematiek is en wat uw vraag/klacht is. De behandeldoelen en de behandelfrequentie worden in gezamenlijk overleg nader bepaald.

Bij kinderen start ik, na het intakegesprek met de ouders en (eventueel) kind, met een observatieperiode van 3 sessies, waarbij ik het kind alleen zie tijdens de PMT-sessie. Daarna doe ik een voorstel voor behandeling of verwijs ik door, indien wenselijk.

Locatie:
De training Mindfulness, de Mindful Yoga  en de individuele therapie worden gegeven op St. Ursula 2 in Boxtel.