Aanmelding en contact

Aanmelding: U kunt zich telefonisch aanmelden (06-82007377) door uw naam en telefoonnummer in te spreken of een mail sturen naar:

info@psychomotorische-therapie-Boxtel.nl

Behandeling: Indien u zich aanmeldt voor Psychomotorische Therapie of een training Mindfulness, kan er op korte termijn een afspraak worden gemaakt. De behandeling start met een intakegesprek, waarin we samen onderzoeken waar u last van heeft en waar u graag behandeling voor wenst. De behandeldoelen en de behandelfrequentie worden in gezamenlijk overleg bepaald.

Bij kinderen start ik, na het intakegesprek met de ouders en (eventueel) kind, met een observatieperiode van 3 sessies.

Locatie:  St. Ursula 2 in Boxtel. Wanneer ik met kinderen werk, maak ik gebruik van de kinderfysiotherapieruimte.