Yvonne de Hoog

Opleiding:
1983-1987: H.B.O.-Jeugdwelzijnswerk te Eindhoven
1989-1992: Dansacademie Brabant Docentenopleiding Dansexpressie en Internationale
Dans te Tilburg.
1996-1999: Voortgezette Opleiding voor Bewegingsexpressietherapie te Tilburg.
2000:           Supervisie van Marlies Rekkers, A-supervisor volgens de NVPMT.
2004:           Supervisie bij Ali Burgers, A-supervisor volgens de NVPMT.
2005:           Registratie behaald bij de NVPMT: Senior Vaktherapeut Psychomotorische
Therapie
2006:           Master PMT Windesheim te Zwolle: module onderzoeksvaardigheden
2008-nu    : Scholing Mentalisation Based Treatment
2012           : Trainersopleiding Mindfulness RINO-Zuid
2014-2016: Bijscholing voor yogadocenten Dru Yoga Arnhem
2015:            Basistherapeut MBT in het MBT basisregister.

2016:            Gediplomeerd als Dru Yoga-docent.

2018:            Diploma Psychosociale Basiskennis behaald.
2018:            Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Vaktherapie.
2019:            20 uurs Workshop Trauma Sensitieve Yoga bij Esther van de Sande.
2020:           Training Gezinspsychomotorische therapie te Breda Euthopia
Hoepeltraining, herstel vertekend lichaambeeld:https://hoepeltraining.nl/
2021:            Webinar PMT en CBT-E, vervolg verdieping gezinsPMT

Werkervaring:

2000-2006:     Psychomotorisch Therapeut GGZ Breburg, werkend voor alle zorgprogramma’s zoals: Kinderen en Jeugd, Angst en Stemming, Jong Volwassenen met een psychose, deeltijdprogramma’s Persoonlijkheidsstoornissen en Psychotische stoornissen.
2006-2020:      Senior Vaktherapeut PMT bij GGZBreburg, werkend tot 2010 voor zorggroep jeugd. PMT voor deeltijdbehandeling Mentaliserende bevorderende therapie en individuele clienten persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma. PMT voor 2 daagse deeltijd eetstoornissen, BNgroep en BEDgroep en ambulante individuele clienten met een eetstoornis.
Ik begeleid met enige regelmaat stagiaires PMT of dans en beweging vanuit de HAN, Windesheim of Hogeschool Zuyd.
Ik geef Mindfulnesstrainingen aan cliënten met een eetstoornis.
2010-2013:      Gastdocent Hogeschool Arnhem en Nijmegen, CTO-PMT
2012:                 Start eigen praktijk voor PMT en Mindfulness in Boxtel.


In hoe iemand beweegt, wordt veel zichtbaar.

PMT is een ervaringsgerichte behandelmethode: in de ervaring van het doen wordt snel duidelijk wat er nodig is. Ik gebruik lichaamsgerichte en bewegingsgerichte  werkvormen vanuit  o.a. dans, sport en spel, yoga, mindfulness, Veronica Sherborne. Via de ingang van het lichaam, leren kinderen en volwassenen anders om te gaan met zichzelf, contact te maken met hun gevoelens, hun problemen te verwerken en te accepteren.

Verbale en non-verbale therapie zijn m.i. complementair aan elkaar.

Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen.