Behandelaanbod

1. Individuele psychomotorische therapie voor kinderen en jeugdigen (en hun ouders) tot 18 jaar.

Wanneer uw kind:

 • weinig zelfvertrouwen heeft
 • moeite heeft met contact maken
 • druk en onrustig gedrag vertoond
 • vaak angstig is
 • moeite heeft om in slaap te komen
 • problemen heeft met spelen, onvoldoende op onderzoek uit gaat
 • gespannen is of lichamelijke klachten heeft zonder medische oorzaak
 • niet tevreden is met zijn/haar lichaam
 • niet voor zichzelf kan opkomen, misschien gepest wordt op school
 • snel boos is m.a.w. een “kort lontje” heeft
 • bewegingsdrang of-onrust heeft
 • zich moeilijk of niet kan uiten
 • wanneer de relatie tussen u en uw kind niet naar tevredenheid verloopt

2.Individuele psychomotorische therapie voor volwassenen.

Wanneer u

 • last heeft van  een negatieve lichaamsbeleving
 • bewegingsdrang heeft: u moet bewegen i.p.v. dat u plezier beleeft tijdens het bewegen
 • stress en spanningsklachten heeft w.o. hyperventilatie, lichamelijke en/of geestelijke overbelasting, burn-out
 • neigt tot overmatig denken en rationaliseren en daardoor moeilijk contact kunt maken met uw emoties.
 • getraumatiseerd bent geraakt door een ingrijpende gebeurtenis, kort of lang geleden.
 • moeite heeft om uw emoties te voelen en te uiten
 • moeite heeft met intimiteit, aanraking door een ander of jezelf.
 • somber of depressieve klachten heeft:nauwelijks tot iets komt, voortdurend moe en futloos bent.
 • lichamelijk onverklaarde of onbegrepen (pijn)klachten heeft.
 • geen contact ervaart met uw lichaam, moeite heeft om te kunnen voelen wat u voelt

3. Psychomotorische Gezinstherapie PMGT, een samenwerking tussen gezin (eventueel systeemtherapeut) en de pscyhomotorisch therapeut.

Doelgroep: kinderen/jongeren tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers.

PMGT is een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen en maakt gebruik van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte werkvormen uit de psychomotorische therapie. Gezinnen kunnen door te doen en te ervaren in het hier en nu (enactment) aan voor hen belangrijke gezinsthema’s werken. Het kenmerkende van PMGT is dat gezinsleden niet zozeer met elkaar hoeven te praten over de zorgen die er zijn, maar met elkaar in actie komen door het doen van diverse werkvormen. Op deze manier kunnen ze nieuwe ervaringen op doen en oefenen met alternatieve en meer helpende manieren van omgaan met elkaar.

In de PMGT kunnen gezinnen werken aan verschillende gezinsthema’s. Deze zullen na de intake en in het behandelproces gezamenlijk worden geformuleerd, passend bij het gezin, hun vraag en het proces.

Diverse thema’s voor de PMGT zijn:

 • weer meer onderling plezier en ontspanning ervaren
 • zicht krijgen op de krachten en mogelijkheden van het gezin
 • werken aan vastzittende, niet helpende gezinspatronen en gezinsrollen
 • de samenwerking tussen ouders of tussen andere subsystemen verstevigen
 • meer zicht krijgen op de eigen belevingswereld en die van de ander
 • werken aan het vertrouwen en de onderlinge (hechtings)relatie

4. 8-weekse training Mindfulness in een groep of individueel.
Wanneer u last heeft van:

 • veelvuldig piekeren
 • (dreigende) burn-out klachten, stress, vermoeidheid
 • lichamelijke pijnklachten o.a. door stress, maar ook reuma, fibromyalgie, hernia.
 • somberte, depressieve gevoelens en angstklachten.

In de training leert u uw aandacht te trainen: gerichte aandacht schenken aan het hier en nu, zonder oordeel. U leert meer in het moment te leven. Minder bezig te zijn met dat wat nog moet of wat is geweest. Daarnaast leert u zich bewust te worden van uw gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen en er op een andere manier mee om te gaan, er een andere relatie mee aan te gaan. Door u bewust te worden van uw automatische patronen,  kunt u bewuste, mogelijk nieuwe of andere keuzes gaan maken in uw leven m.a.w. het geeft u meer vrijheid. Tevens leert u beter voor u zelf te zorgen en gevoelens, ook lastige gevoelens, toe te laten en te verwerken.

4. Trauma Sensitieve Yoga:

Een “evidence based ” vorm van yoga, speciaal voor mensen met (complex) trauma.  Het belangrijkste doel is om het contact te herstellen met het eigen lichaam en de autonomie te bevorderen.

Voorbeelden van mogelijke behandeldoelen voor Psychomotorische Therapie:

 • vergroten lichaamsbewustzijn; lichaamssignalen leren herkennen en serieus nemen
 • eigen grenzen leren voelen a.d.h.v lichaamssignalen en daar gehoor aan leren geven
 • contact maken met eigen lichaam en met gevoelens. Gevoelens leren verwoorden en uiten.
 • contact maken met zichzelf en hierdoor interacties met anderen verbeteren
 • leren omgaan met angstige situaties
 • grenzen van het lichaam ervaren en daar gehoor aan geven
 • verbeteren lichaamsbeleving; je lichaam accepteren zoals het is
 • positief naar jezelf leren kijken in de spiegel
 • verkrijgen van een realistisch lichaamsbeeld
 • meer vertrouwen krijgen in jezelf; versterken eigenwaarde. Ervaren dingen te kunnen
 • voor jezelf opkomen; je eigen kracht ervaren
 • een gezond bewegingspatroon aanleren
 • initiatief leren nemen
 • jezelf kunnen ontspannen; hyperventilatie opheffen
 • plezier beleven tijdens het bewegen