Behandelaanbod

 

1. 8-weekse training Mindfulness in een groep of individueel.
Wanneer u last heeft van:

 • veelvuldig piekeren
 • (dreigende) burn-out klachten, stress, vermoeidheid
 • lichamelijke pijnklachten o.a. door stress, maar ook reuma, fibromyalgie, hernia.
 • somberte, depressieve gevoelens en angstklachten.

In de training leert u uw aandacht te trainen: gerichte aandacht schenken aan het hier en nu, zonder oordeel. U leert meer in het moment te leven. Minder bezig te zijn met dat wat nog moet of wat is geweest. Daarnaast leert u zich bewust te worden van uw gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen en er op een andere manier mee om te gaan, een andere relatie met hen aan te gaan. Door u bewust te worden van uw automatische patronen,  kunt u bewuste, mogelijk nieuwe of andere keuzes maken in uw leven m.a.w. het geeft u meer vrijheid.

Een training Mindfulness kan ook aangeboden worden aan kinderen en jongeren! Er start in september 2017 een training Mindfulness voor volwassenen.

 

2. Individuele therapie voor kinderen en jeugdigen (en hun ouders) tot 18 jaar.

Wanneer uw kind:

 • weinig zelfvertrouwen heeft
 • moeite heeft met contact maken
 • druk en onrustig gedrag vertoond
 • vaak angstig is
 • problemen heeft met spelen;onvoldoende op onderzoek uit gaat
 • gespannen is
 • niet tevreden is met zijn/haar lichaam
 • niet voor zichzelf kan opkomen
 • snel boos is
 • wanneer de relatie tussen u en uw kind niet naar tevredenheid verloopt

 

 

3.Individuele therapie voor volwassenen.

Wanneer u

 • last heeft van een eetstoornis, een negatieve lichaamsbeleving heeft, een vertekend lichaamsbeeld, bewegingsdwang, perfectionisme
 • stress en spanningsklachten heeft w.o. hyperventilatie, lichamelijke en/of geestelijke overbelasting, burn-out
 • neigt tot overmatig denken en rationaliseren en daardoor moeilijk contact kunt maken met uw emoties.
 • getraumatiseerd bent geraakt door een ingrijpende gebeurtenis, kort of lang geleden.
 • problemen heeft in het omgaan met frustraties, boosheid of verdriet.
 • moeite heeft met intimiteit, aanraking door een ander of jezelf.
 • somber of depressieve klachten heeft:nauwelijks tot iets komt, voortdurend moe en futloos bent.
 • lichamelijk onverklaarde of onbegrepen (pijn)klachten heeft.

4. Mindful Yoga:

Een combinatie van Mindfulness en Dru Yoga. Kosten 8.50 per les.

5.Groepstherapie:

 • Adem- en ontspanningstraining voor volwassenen
 • Sociale Weerbaarheidstraining voor kinderen.
 • Training voor kinderen van 8 tot 10 jaar (zie links)
 • Mindfulness voor kinderen

Voorbeelden van mogelijke behandeldoelen:

 • vergroten lichaamsbewustzijn; lichaamssignalen leren herkennen en serieus nemen
 • contact maken met eigen lichaam en met gevoelens. Gevoelens leren verwoorden en uiten.
 • contact maken met zichzelf en hierdoor interacties met anderen verbeteren
 • leren omgaan met angstige situaties
 • grenzen van het lichaam ervaren en daar gehoor aan geven
 • verbeteren lichaamsbeleving; je lichaam accepteren zoals het is
 • verkrijgen van een realistisch lichaamsbeeld
 • meer vertrouwen krijgen in jezelf; versterken eigenwaarde. Ervaren dingen te kunnen
 • voor jezelf opkomen; je eigen kracht ervaren
 • een gezond bewegingspatroon aanleren
 • initiatief leren nemen
 • jezelf kunnen ontspannen; hyperventilatie opheffen