Welkom

Welkom op de website van
Praktijk voor Psychomotorische Therapie van Yvonne de Hoog in Boxtel.

Met ingang van 1 mei 2021 kunt u mij ook vinden in het Keurmerkregister ZZPér Zorg:
https://www.mijnkeurmerk.nl/keurmerkregister/

Psychomotorische Therapie is een concrete en ervaringsgerichte behandelvorm voor volwassenen en kinderen met psychische klachten en problemen. Klachten als somberheid, eetproblemen, angsten, onzekerheid t.o.v. anderen, prikkelbaarheid, burn-out hebben ook een lichamelijke kant. Ik richt me, als psychomotorisch therapeut, speciaal op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen,lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving. Aan de hand van wat ik non-verbaal zie, bied ik diverse bewegingsgerichte of lichaams- arrangementen aan om samen te werken aan het van te voren opgesteld doel waar u in de PMT aan wenst te werken. 
PMT maakt gebruik van verschillende bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken.
Al doende leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen herkennen en begrijpen en oefent u om uw klachten en problemen anders  te benaderen.

Wanneer ik met kinderen en jeugdigen tot 12 jaar werk zal ik in altijd de ouders/verzorgers betrekken bij de behandeling. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar overleg ik met het kind/jeugdige hoe we de ouders bij de behandeling zullen betrekken. Bij jeugdigen boven de 16 jaar beslist de jongere zelf of de ouders/verzorgers bij de beandeling worden betrokken of wordten geïnformeerd over de behandeling. 

Ik werk ruim 20 jaar als senior vaktherapeut Psychomotorische Therapie bij  GGZ Breburg. Ik heb met alle doelgroepen gewerkt als kinderen/jeugdigen, volwassenen met angst en depresieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, solk,pscyhosen  Sinds 2020 werk ik binnen de GGZ alleen voor het Centrum voor Eetstoornissen voor kinderen/jongeren en volwassen met anorexia/boulimia nervosa of binge eating disorder. Ik ben geregistreerd in het MBT (mentaliserende bevorderende therapie) register.

Ook  ben ik geregistreerd vaktherapeut Psychomotorische therapie in het kwaliteitsregister voor PMT en de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen.
Registratienummer NVPMT:2721
Registratienummer SRVB: 1010002721